Advocaat Mediator Milieurecht Bestuursrecht Vastgoed- en Bouwrecht Algemeen verbintenissenrecht

Vastgoed- en Bouwrecht

Vastgoed- en Bouwrecht rijplaten Digna de Bruin Advocatuur

Alles wat onlosmakelijk met de grond is verbonden, is onderwerp van vastgoed- en bouwrecht. Meestal gaat het over woningen, kantoor- en bedrijfsgebouwen en winkels.
Vastgoed kent veel juridische aspecten, vaak afhankelijk van de specifieke activiteiten die een ondernemer, een overheid of een particulier met het vastgoed nastreeft.

Het uitgeven aan grond en het ontwikkelen, bouwen, beheren, aanleggen en verkopen van vastgoed voor verhuur en/of voor eigen gebruik; het zijn allemaal activiteiten, die eigen, specifieke juridische regels kennen.

Bouwrecht, huurrecht, koop, erfpacht, eigendom, burenrecht en aanbestedingsrecht behoren tot de belangrijke rechtsgebieden op dit vlak.

We hebben het hier alleen over privaatrechtelijke regels. Over bestuursrechtelijke regels (vergunningen, bestemmingsplannen, enzovoort) leest u meer onder de kopjes Overheiden, Milieu en Ruimtelijke Ordening¬Ě.

Als gespecialiseerd advocaat heb ik een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd op het gebied van vastgoed. U mag dan ook van mij snel, gedegen, praktisch en creatief advies verwachten. En een scherpe, strategisch doordachte en heldere procesvoering, als een conflict niet te schikken is. Ik vertel u daar graag over.

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur & mediation en Conscious Contracts door Digna de Bruin en Leonieke Niessen,
De Rechtmakers en onze uitnodigingen ontvangen?

Schrijf je in!