Advocaat Mediator Milieurecht Bestuursrecht Vastgoed- en Bouwrecht Algemeen verbintenissenrecht

Milieu en Ruimtelijke Ordening: Omgeving

Samenwerking binnen netwerk Digna de Bruin

Bedrijvigheid, bouw en ontwikkeling, staan in Nederland altijd in verband met milieu, ruimtelijke ordening en natuur, in een woord: de omgeving.

Bedrijvigheid, bouw en ontwikkeling moeten passen in de omgeving, zonder deze onaanvaardbaar te hinderen of te schaden, maar ook zonder dat de omgeving ontwikkeling en bedrijvigheid onnodig beperkt.

Bodem, luchtkwaliteit, geluid, geur, veiligheid, fauna, flora, archeologie, natuurhistorie: al deze aspecten van het (leef)milieu bepalen, naast economische belangen, de ordening van de ruimte.

Bouwrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, kortweg: het omgevingsrecht, omvat de juridische regels, waarmee de omgeving wordt ingericht en hoe bedrijvigheid een plaats heeft of krijgt in die omgeving. Meer en meer dicteert Europa de inhoud van deze regels.

Het omgevingsrecht is een van mijn specialismen en is verbonden met mijn werk als vastgoedadvocaat. Ik hanteer een integrale benadering.

Privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten van het vastgoed breng ik samen in een strategische aanpak om dat wat u wilt langs de kortste en meest efficiënte weg te bereiken.

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur & mediation en Conscious Contracts door Digna de Bruin en Leonieke Niessen,
De Rechtmakers en onze uitnodigingen ontvangen?

Schrijf je in!