Advocaat Mediator Milieurecht Bestuursrecht Vastgoed- en Bouwrecht Algemeen verbintenissenrecht

Filosofie

Als mensen zeggen: “Keep on dreaming“, is dat meestal bedoeld als een uiting van cynisme: “Droom maar lekker verder”. Desondanks geef ik mijn dromen niet op. Ik vind, dat idealen belangrijk zijn, want zonder dromen is er niets. “Een mens zonder dromen is als een boot zonder zeil”.

Daarom vindt u op deze website niet alleen informatie over mijn kennis, ervaring en werkwijze binnen de advocatuur. De ‘goede doelen’ die ik steun zijn voor mij evenzeer belangrijk.

Boeddha met hibiscus - Yoga - Digna de Bruin

Omdat ik niet alleen advocaat ben, maar ook moeder, yogadocent en aan Zen meditatie doe, vindt u op deze website ook, wellicht wat ongebruikelijke informatie over onderwerpen die mij inspireren. Deze activiteiten geven mij geestelijke verdieping; zij verrijken mijn bestaan.


Yoga in je toga

In haar inspirerende boek ‘Yoga in je toga’ schrijft Christ’l Dullaert over de toekomst van de Nederlandse Advocatuur. De ‘Yoga in je toga-attitude’ is mij op het lijf geschreven. Christ’l Dullaert verstaat daaronder een advocaat met een naar buiten gerichte blik en met een flexibele mind-set, die vernieuwing, kracht en creatief denken bevordert.

Meer over het boek van Christ’l Dullaert:

Yoga in je toga gaat vooral over de vraag hoe de advocatuur onder invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren zal veranderen. Om een voorbeeld te geven: volgens auteur Christ’l Dullaert komt er veel meer nadruk te liggen op de empathische kwaliteiten van de advocaat. Een van de door haar gesignaleerde trends: Heeft u voldoende onderscheidend vermogen in het overvloedige aanbod van advocaten? Naast uw kantoor zijn er vele andere kantoren die vergelijkbare diensten aanbieden. En wat doet u onderscheiden van de rest? Cliënten gaan op zoek naar ‘echte’, authentieke advocaten, die empathisch zijn en zo mogelijk ook nog iets goeds doen voor de maatschappij.

Kijk, dat is iets heel anders dan alleen een elegant geformuleerde juridische oplossing van een ingewikkeld probleem. Er wordt een beroep gedaan op uw inlevingsvermogen! U dient tijd te investeren in een goed gesprek met cliënt en collega, u zou ernaar moeten streven om een sociaal (v)aardige advocaat te zijn.

Yoga in je toga staat boordevol met toekomstperspectieven, trends en tips. De auteur hoopt dat u er inspiratie aan ontleent om op die toekomst in te spelen. Om met de geciteerde Charles Darwin te spreken: “It is not the strongest of species that survives, nor the most intelligent: it is the one most capable of change”.

Advocatie.nl

Toga - Digna de Bruin Advocatuur

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur & mediation en Conscious Contracts door Digna de Bruin en Leonieke Niessen,
De Rechtmakers en onze uitnodigingen ontvangen?

Schrijf je in!