Advocaat Mediator Milieurecht Bestuursrecht Vastgoed- en Bouwrecht Algemeen verbintenissenrecht

Bestuursrecht

Stadhuis Utrecht Rechtsgebied Overheid Digna de Bruin Advocatuur

Elke onderneming, elke activiteit, is onderworpen aan bestuursrechtelijke regels. Regels op grond waarvan de overheid vergunningen verleent, toezicht houdt, handhaaft en sancties oplegt. Al die regels bewaken een algemeen belang: het milieubelang, het belang van een goede ruimtelijke ordening, van veiligheid, van historisch erfgoed en het belang van de naleving van de regels zelf.

Het algemeen belang kan voorgaan op een individueel belang, maar in naam van het algemeen belang kan het individuele belang niet onevenredig worden beperkt. Soms is compensatie, schadevergoeding, dan een oplossing.

Het overheidsbestuur is zelf ook gebonden aan regels. Regels die een ordelijke, zorgvuldige en evenwichtige besluitvorming moeten waarborgen. Daaronder zijn algemene beginselen van behoorlijk bestuur, termijnvoorschriften en openbaarheid.

En dan zijn er nog de regels voor procedures en geschillen tussen overheid en burger / onderneming: het bestuursprocesrecht. Dit bestuursprocesrecht regelt ook de procedures voor de bestuursrechters.

Het valt niet mee overeind te blijven te midden van al deze regels, zelfs niet voor professionele partijen, zelfs niet voor de overheid zelf. Ik ken de weg en bied ondersteuning. Voor u signaleer ik de risico’s en zoek ik de mogelijkheden, die ik zo nodig in bestuursrechtelijke procedures zal bevechten. Dat doe ik voor bedrijven en particulieren, met oog voor kosten, haalbaarheid en resultaat.

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur & mediation en Conscious Contracts door Digna de Bruin en Leonieke Niessen,
De Rechtmakers en onze uitnodigingen ontvangen?

Schrijf je in!